Bilimsel Araştırmalar

Merkezimizde bilimde çığır açan göz izleme teknolozileri kullanılarak bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. 

Merkezimizde halen yürütülmekte olan çalışmalar;

- Göz İzleme Temelli ve Ebeveyn Aracılı Ortak Dikkat Becerileri Erken Müdahale Programının OSB’li Çocukların Sosyal İletişim Becerileri Üzerine Etkisi

- Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ile Normal Gelişim Gösteren Çocukların Taklit Performansının Göz İzleme Cihazı Aracılığıyla Karşılaştırılması