Biz Kimiz ?

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) çocukların gelişim ve öğrenme performanslarının desteklenmesinde, önemli bilimsel ve toplumsal katkılar sunmak amacıyla araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur. Disiplinler arası çalışan bilim insanları ve araştırmacıları, yürüttükleri ileri bilimsel araştırma projeleri, etkili çocuk ve ebeveyn uygulamaları ile gelişimi en üst seviyede desteklemektedir.

ÖGEM'de çocuklarımızın bireysel farklılıkları gözetilerek öğrencilerde öğrenme ile ilişkili problemler, okula başlamaya hazır olma, dikkat eksikliği, ödev yapma problemleri, okul kurallarına uyum sorunları ve akran ilişkileri problemleri Gazi Üniversitesi'nin uzman öğretim üyeleri tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmekte, gerekli görülen çocuklarda öğrenme, dikkat ve zeka testleri uygulanmakta, çocuğa ve aileye özgü çözüm önerileri geliştirilerek çocuklardaki ilerlemeler takip edilmektedir.