Çocuk Değerlendirme

Merkezimizde 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ileri göz izleme teknolojileri, standart testler ile doğal oyun ortamlarında gerçekleştirilen gözlemler aracılığıyla bireysel ve ayrıntılı olarak değerlendirilir. Değerlendirmeler alanında uzman Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından çocukların bireysel farklılıkları gözetilerek hassasiyetle gerçekleştirir.