Değerlendirmede Kullandığımız Yöntem ve Testler

İleri düzey göz izleme teknolojileri ile bilgisayar ekranından çocukların dikkat becerilerini izliyor, okuma problemlerini belirliyoruz.

Ebeveyn gözlemleri yapıyoruz.

Doğal oyun gözlemleri yapıyoruz.

Zeka ve gelişim düzeylerini belirlemek için standart testler kullanıyoruz.

               -Bayley III  (Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği)

               -Wisc-R Zeka Ölçeği

               - AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) 

               -Standford Binet Zeka Testi

               -Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

               -Erot Erken Okur Yazarlık Testi

               -öğrenme güçlüğü testi

-Wisconsin kart eşleme testi

-Stroop dikkat testi ile

bireysel ve ayrıntılı değerlendirme hizmeti veriyoruz.