Desteklediğimiz Alanlar

-Ebeveynlerle gelişimi destekleyici oyun

-Olumlu ebeveyn-çocuk etkileşimini destekleme

-Problem davranışlarla etkili ve yapıcı yollarla baş etme

-Çocuklara kural koyma ve çocuğun sosyal duygusal gelişimini destekleme

-Çocuklarda sosyal iletişim ve olumlu akran ilişkilerinin kazandırılması ve desteklenmesi

-Çocuklarda öfke kontrolünü destekleme

-Çocuklarda gecikmiş konuşma konusunda dil gelişimini destekleme

-Çocuklarda gelişimsel problemler ve erken müdahale yöntemleri

-Okula yeni başlayan ve devam eden çocuklarda okula ve öğrenciliğe uyum sürecini destekleme

-Okul dönemindeki çocuklarda okul başarısını artıracak çalışma davranışlarını kazandırma

-Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda gelişimi ve öğrenmeyi destekleme

-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda davranış kontrolü ve olumlu öğrenme davranışlarını destekleme

-Öğrenme güçlüğü olan çocujkların değerlendirilesi ve okuma yazma matematik gibi alanlarda öğrenmeyi destekleme

-Otizm spektrum bozukluğu

-Okul öncesinde gelişim geriliği

-Dil ve konuşma bozuklukları

-Görme yetersizliği olan ya da az gören çocukların eğitsel değerlendirilmeleri ve görme becerilerinin desteklenmesi

-Çok engelli çocukların değerlendirilmesi

-Duygusal ve davranışsal bozuklukları olan çocukların sosyal ve davranışsal gelişimlerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesi