Misyon - Vizyon
Misyon

 

ÖGEM’in misyonu;

a) Okul öncesinden başlayarak ilköğretim düzeyindeki tüm  çocukların çeşitli nedenlerle ortaya çıkan gelişim ve öğrenme sorunlarını en erken dönemde belirlemek,

b) Özel  gelişim ve öğrenme gereksinimleri olan çocuklar için uygun eğitsel önlemleri belirleyecek kararlar almak ve bu kararlar doğrultusunda, çocuklara uygulanacak eğitim uygulamalarını geliştirmek, gerekli görülen çocukları eğitime almak, gelişim, öğrenme ve davranış destek programları hazırlamak ve uygulamak, aile ve öğretmen rehberliği yapmak ve uygun eğitim ortamlarında çocukların yerleştirilip, eğitim almalarına olanak sağlamak,

c) Özel gelişim ve öğrenme gereksinimleri olan çocukların ve ailelerinin gelişim, öğrenme ve yaşam kalitelerini destekleyecek bilimsel çalışmalar yapmak,

d) Öğretmen, yönetici ve ailelere danışmanlık hizmeti vermek,

e) Milli Eğitim Bakanlığı, Ail eve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak, hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

f) Ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslara katılım düzenlemek,

Değerlerimiz;

  • Bilimsellik   

  • Bireysel farklılıklara saygı

  • Paylaşımcılık, katılımcılık ve işbirlikçilik

  • Profesyonellik

  • Yetersizliklere duyarlılık

Vizyon

 

ÖGEM’in vizyonu okul öncesinden başlayarak ilköğretim düzeyinde özel gelişim ve öğrenme gereksinimleri olan çocukların eğitsel ve gelişimsel gereksinimlerini en erken dönemde belirlemek, çocuklar, aileler ve öğretmenler için destek eğitim programları geliştirmek ve bilime ve topluma liderlik edecek araştırmaları yürütmek ve desteklemektir.